Uluslararası Kurumlar

Kalkınma için işbirliği alanındaki kurumlarla çalışmada uzun bir geçmişe dayanan ulusal ve bölgesel deneyimimiz bulunmaktadır. Aynı anda farklı kıtalarda yürütülen sözleşmeler kapsamında doksanı aşkın ülkede hizmet vermekteyiz.

Verdiğimiz hizmetler kapsamında uygulama alanları ve farklı sektörler kapsamında, proje adımlarının saptanmasından proje yönetimine kadar proje döngüsünün herbir aşamasında çeşitli alanlarda verdiğimiz danışmanlık ve profesyonel hizmetler yer alıyor. Profesyonel alanda verdiğimiz danışmanlık hizmetinde, proje yönetiminde güvenilirlik ve uygulayıcı kurumun özel gereklerine, sistemlerine ve prosedürlerine adaptasyon için gereken esnekliğe sahibiz.

Avrupa Birliği Komisyonu EuropeAid (farklı programlar için), Dünya Bankası, Inter- Amerikan Kalkınma Bankası, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası ve Merkezi Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası tarafından finanse edilen projelere hizmet vermenin yanı sıra MERCOSUR, SIECA, SADC, EAC, ECCAS, COMESA, ECOWAS, PIFS, OECS, CARICOM, ACP Sekreteryası gibi Bölgesel Ekonomik Topluluklar için de çalışıyoruz.