Sosyal Sektör

EEquinoccio, Kamusal Yönetim, İnsan Hakları ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi alanlarında hükümetlerin ve otoritelerin kapasitelerini geliştirmeye katkıda bulunan program ve projelerin tasarlanması ve uygulanmasında faaliyet gösterir. Burada birincil amaç, insan haklarına saygı gösterilmesinin ve bu hakların korunmasının garanti altına alınması ve toplumun korunmaya muhtaç kesimlerinin koruma altına alınmasıdır. Göçmenlik, kadın hakları, istihdam gibi alanlarda ve cinsiyet, insan hakları, başarılı kamusal yönetim ve çatışmaların önlenmesi dahil ilgili konularda iki ana boyutta faaliyet göstermekteyiz:

  • Ulusal boyut: politik çerçeveler üzerinde çalışmak ve hassas konularda yerel yönetimlerin kapasitelerini geliştirmeye yardımcı olmak
  • Dış boyut: Uluslararası işbirliği ve/veya uluslararası anlaşmalar gerektiren komşu ülkeler/bölgeler arasındaki bölgesel süreçlere ve ortak girişimlere ulusal katılım

Bunu aşağıdaki hizmetleri vererek sağlıyoruz:

  • Hem politik düzeyde, hem de operasyonel düzeyde, kurumsal çerçevelerin analitik çalışmaları
  • Güncel trendler, sosyo-ekonomik profiller ve ilgili diğer göstergeler üzerine çalışmalar
  • Güçlü yönler, zayıf yönler ve benimsenen çeşitli yaklaşımların etkileri dahil, ülkede ve bölgede uygulamaya geçirilen AB ve diğer bağış verenlerin projelerinin analizi
  • Cinsiyet, insan hakları, başarılı kamusal yönetim ve çatışmaların önlenmesi dahil ilgili konuların analizi
  • Çeşitli risk senaryolarının değerlendirilmesi ve çözümler geliştirilmesi, etkinlik ve etkinin artırılması için gerekli uyarlamaların yapılması
  • Performans ve etki değerlendirme göstergelerinin ortaya konması