Özel Sektör Geliştirme

Özel sektörün gelişmesinde en önemli olan, her büyüklükten işletmenin ekonomiyi kumanda etmekte ve ekonominin sosyal esenliğinde oynadığı kilit roldür. Tipik olarak KOBİ’ler istihdam için önemli bir kaynak yaratır, büyümenin sağlanmasında önemli rol oynar ve kayda değer bir milli gelir ve ihracat geliri üretir. Bunun elde edilebilmesinin temel unsuru, özel sektörün asgari yasal mevzuat baskısı altında serpilebileceği bir iş ortamının yaratılması ve sürdürülmesidir. Böyle bir ortamın yaratılması, işletme politikaları, mevzuat sorunları, yasal çerçeve, finansal ölçütler ve uygun iş destek hizmetlerinin geliştirilmesi gibi pek çok düzeyde eyleme geçmeyi gerektirir.

Bu sürece katılımımız:

  • İşlerinin her alanında – yönetim, üretim, kalite, pazarlama ve ihracat – firmaların rekabet edebilirliğinin artırılması için iş geliştirme hizmetleri
  • Özel sektörün aktif katılımını sağlamak için iş ortamı politikaları ve mevzuat çerçevesi
  • Üretim sürecini, rekabet edebilirliği, kalite kontrol sistemlerini ve uluslararası pazarlara yaklaşımı geliştirmek için yenilikçilik ve teknoloji transferi
  • Girişimcilik geliştirme eğitimi
  • İş Enformasyon Merkezleri ve İş Geliştirme Hizmetleri aracılığıyla ağ oluşturma ve bilgi dağıtımı
  • Karlı iş planları geliştirme