Dışarıdan hizmet alımı

Proje yönetimi ve proje uygulama birimlerinin dışarıdan tedariğini n sağlanması ve yönetinde, dünyanın pek çok bölgesinde uzun bir geçmişe dayanan deneyime sahibiz. Kültürel, finansal, operasyonel, yönetsel, prosedürel, enformasyon sistemlerine ya da insan kaynaklarına ilişkin her bir operasyonun çeşitlilik gösteren ve bazı durumlarda benzersiz ya da spesifik olan özelliklerini göz önünde bulundurmaktayız. Her zaman, operasyonun sorunsuz yürüdüğünü, müşterinin hedeflerinin karşıladığını ve beklenen sonuçları aldığını garanti ederken, müşterilerimize ödedikleri para karşılığında değer katma bakış açısını taşıyoruz.

Ayrıca, sıklıkla ihale ve ihale dosyası hazırlama ya da üçüncü şahıslara verilen sözleşmelerin, sözleşme koşul ve hükümlerine uygun olarak uygulandığının denetlenmesi ve gözetimi görevini de yapıyoruz.