Görev tanımı

Ticari müşteriler ya da politika üreticiler olsun, hedefimiz her zaman müşterinin hedefleri ve önceliklerine karşılık gelen ve ilgili diğer katılımcılar ve paydaşlar ile üzerinde karar kılınan, zaman, kaynaklar ve bütçe açısından uygun olan görevi tanımlamaktır. İlgili aşamalar tipik olarak:

Müşterinin hedefleri ve önceliklerine denk düşen proje fikirlerinin tanımlanması

Azami düzeyde sahiplenme ve sorumluluk almayı sağlamak için ilgili tüm tarafların görüşünü dikkate alınması

Kaynak ve bütçe detayları ile birlikte çeşitli stratejik çözümlerin üretilmesi

Müşteri ile birlikte seçeneklerin değerlendirilmesi ve tercih edilen görev tanımının belirlenmesi

İlgili tüm taraflar ile karar verilen görev tanımı için konsensusun sağlanması