Kapasite Geliştirme ve Kurumsal Yapıyı Güçlendirme

Kapasite Geliştirme ve Kurumsal Yapıyı Güçlendirme, birey, kurum ve kuruluşlara sağladığımız teknik desteğin bütünleyici öğeleridir.

Bireysel düzeyde, bilgi ve becerileri artıran, tutumları etkileyen ve katılımcıların çalışma pratiklerini olumlu yönde geliştiren hizmetler sunuyoruz.

Kurumsal düzeyde hedefimiz, görev ve sorumlulukların daha iyi yerine getirebilmesi için, müşteriyi kurumun yapısına, süreçlerine, yönetim kaynaklarına ve becerilerine yeniden odaklanmaya ve bunları daha etkin hale getirmeye yönlendirmek. Bu sürecin temel ve zorlayıcı yönü, geliştirmelerin içselleştirilmesinin ve görevin sona ermesinden sonra da sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu açıdan karşılaştığımız sorunların pek çoğu, doğrudan, yeterli gelir üretmekten yoksun olmanın kurumun tüm yapısını ve aktivitelerini olumsuz yönde etkilemesine bağlanabilir. Bu nedenle, değişiklikleri sürdürülebilir kılacaksak, gelir ve sürdürülebilirlik arasındaki bağı kurmamız gerekir. Bunun için, kapasite geliştirme hizmetlerimizin bir parçası olarak, müşterilerimiz ile gelir üretmenin yeni yollarını aramak için çalışmaya özellikle önem veriyoruz.

Kurumsal değişim yönetiminin karmaşık doğası göz önüne alındığında, uzun dönemli formel ve meslek içi eğitime, koçluğa,  danışma nitelikli atölye çalışmalarına ve bilgi paylaşım seminerleri düzenlemeye büyük çaba harcıyoruz.